Po zakończeniu pierwszego etapu budowy Szkoły Podstawowej w Szczęsnem budynek został oddany do użytkowania.

W budynku szkolnym znalazły swoje miejsce dwa oddziały klas pierwszych: klasa 1 - dotychczasowi uczniowie Szkoły w Adamowiźnie, klasa 1 - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6.
Szkoła do 31 sierpnia 2022 r. będzie zarządzana przez Panią dyrektor Agnieszkę Rutecką – ze Szkoły Podstawowej nr 6.


Od 1 września 2022 r. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem stanie się nową gminną jednostką oświaty, kierowaną przez wybranego w drodze konkursu dyrektora – Panią Ksenię Bukowską.