Podczas pierwszych dni pobytu i nauki w budynku nowej szkoły, pod czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników.

Ucniowie szkoły przy wosie strażackim

Celem ćwiczeń było przypomnienie zasad ewakuacji, kolejności opuszczania sal, dróg ewakuacyjnych oraz prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia. Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie i wszyscy zebrali się w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Uczniowie szkoły w kolejce do zwiedzania wozu strażackiego

Po akcji uczniowie mieli okazję obejrzeć piękne wozy strażackie, nowoczesny sprzęt jakim strażacy dysponują oraz poznać elementy umundurowania bojowego. Dzieci mogły wejść do wozu i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji.

Strażak podsadza małe dziecko do wnętrza wozu strażackiego

Wizyta zaproszonych gości wywarła na uczniach duże wrażenie. Wiedza zdobyta w trakcie spotkania z pewnością przyda się w przyszłości. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i cenne informacje.

Zdjęcie wozu strażackiego w widoku czołowym

opracowała : Ksenia Bukowska