W niedzielę 15 maja odbyła się uroczystość otwarcia naszej szkoły. W części oficjalnej uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkół w Książenicach, Adamowiźnie i grodziskiej szóstki.


Uroczystość miała rodzinną i piknikową atmosferę do której przyczyniły się stoiska z napojami i jedzeniem wystawione przez okoliczne sołectwa oraz liczny udział mieszkańców naszej gminy.
W trakcie wspólnej zabawy można było zwiedzić szkołę, a także otrzymać wydawnictwa poświęcone pięćsetleciu nadania praw miejskich naszemu miastu.

 

Panie dyrektorki w trakcie przemówienia

Przemówienie p. burmistrza Benedykcińskiego

Występ artystyczny uczennic i ucznów ze Szkoły Podstawowej Nr 6

Konferancjerzy ze Szkoły Nr 6

Namiot z wydawnictwami poświęconymi Grodziskowi