UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH !!!

Aby dzieci mogły korzystać z całodziennego wyżywienia niezbędne jest zapisanie dziecka na posiłki.

Należy dokonać tego niezwłocznie (tj. do 01.09.2022r.) 

Prosimy stosować się do instrukcji zamieszczonej w powyższej grafice.