Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Poniżej zamieszczamy oświadczenia i klauzule niezbędne do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej: Wszystkie dokumenty można pobrać z działu: Zasoby>>Pliki do pobrania>>Wnioski i formularze.

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Klauzula informacyjna + oświadczenie + zgoda

Oświadczenie o wyznaczeniu osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej w roku 2022/2023