Biały napis Biuletyn Informazji Publicznej, na czerwonym tle

 

Szanowni Państwo,


Szkoła Podstawowa w Szczęsnem całkiem niedawno uzyskała wpis do rejestru placówek oświatowych oraz otrzymała nadanie NIP i Regon, dopiero od 1 wrześnie br. mogła starać się o wygenerowanie właściwego dla podmiotu publicznego podpisu elektronicznego umożliwiającego kolejny krok w stronę założenia i udostępnienia biuletynu informacji publicznej.

 

Obecnie zostały podjęte kolejne proceduralne kroki na drodze do uzyskania przez placówkę funkcjonalności podmiotu publicznego na platformie e-PUAP wydawanego przez Ministra Cyfryzacji. Po akceptacji złożonego wniosku będzie możliwe złożenie wniosku do COI w celu nadania adekwatnych uprawnień i adresu publicznego dostępu do Scentralizowanego Systemu BIP prowadzonego przez MC.


Do tego czasu uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące procesów wewnętrznych zachodzących w placówce, wymienione poniżej – BĘDĄ PUBLIKOWANE Z WYMAGANYM TERMINEM USTAWOWYM NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ oraz na TABLICY ZEWNĘTRZNEJ w nasze placówce przy ulicy Orla 56.

W momencie uruchomienia dostępu publicznego do SS BIP naszej placówki – wszelkie dokumenty oraz informacje publikowane na internetowej stronie podmiotowej zostaną przeniesione we właściwe zakładki menu przedmiotowego.

 

Dyrektor SP w Szczęsnem:

Ksenia Bukowska