Ręce trzymające papierowe puzzle

Oto krótkie podsumowanie zebrania Rady Rodziców z dnia 9 września 2021 r.: