Nasza szkoła: wygodna dla rodziców, otwarta dla uczniów, atrakcyjna dla nauczycieli

Aktualności

Informacja dla rodziców

Szanowni Dyrektorzy, Informuję o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. Podstawa prawna podwyżki opłat za przedszkole OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej

Czytaj więcej »

Paczka na kresy

Akcja, w której nasza szkoła wzięła udział była skierowana do Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie, Ukrainie. Dziękujemy uczniom i rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy  potrzebującym poprzez  zaangażowanie w program ,,Paczka na Kresy” organizowany przez Fundację Kresy w Potrzebie-Polacy Polakom wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. 

Czytaj więcej »
O nas
- Szkoła została powołana uchwałą Rady Miejskiej 29 listopada 2021 roku.
Szkoła w liczbach
- W bieżącym roku szkolnym do placówki uczęszczają * dwie klasy trzecie. * trzy klasy drugie * cztery klasy pierwsze * cztery oddziały przedszkolne.
Nauczyciele i kadra
- Edukację i bezpieczeństwo zapewnia 40 nauczycieli. - Dyrektorem Szkoły jest Pani Ksenia Bukowska - Wicedyrektorem Szkoły jest Pan Rafał Daniszewski
Szkoła w obiektywie
Współpracujemy
Ważne instytucje
Skip to content